This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Veilig stellen van privé-eigendom middels de overgang van goederen in een declaration of trust

31 juli 2017

Fiscale wetgeving: In de fiscale wetgeving zijn er diverse aansprakelijkheden opgenomen, zoals de ketenaansprakelijkheid voor de loon- en omzetbelasting, de hoofdelijke aansprakelijkheid in de omzetbelasting, indien ten onrechte geen of te weinig belasting is voldaan door toedoen of mede toedoen van een ander dan de ondernemer. Daarnaast bestaat er de bestuurdersaansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur in faillissement.
 
Crediteuren: Er zijn verschillende crediteuren die ondernemings- en privé vermogen kunnen uitwinnen, zoals seperatisten, preferente schuldeisers zoals de belastingdienst en schuldeisers met een algemeen of bijzonder voorrecht.
 
Afgescheiden vermogen: Vanaf 1 januari 2012 is de juridische figuur van de trust met zijn typische kenmerken van het Anglo-Amerikaanse trustrecht in ons rechtssysteem opgenomen. Kort gezegd is de trust een rechtsfiguur waarbij een persoon, de insteller, vermogensbestanddelen overdraagt aan een andere persoon, de trustee, die dit vermogen vervolgens gaat beheren voor de begunstigde(n) van de trust. De trust kan worden ingesteld voor bepaalde begunstigden of voor een bepaald doel (of een combinatie daarvan).
De aan de trustee overgedragen vermogensbestanddelen vormen een afgescheiden vermogen van de rest van het vermogen van de trustee. Hiermee is het trustvermogen niet meer aan te spreken door de privécrediteuren van de insteller. Zelfs niet indien de insteller zelf als eerste trustee op gaat treden (enkele uitzonderingen daargelaten).

De auteur is verbonden aan BDO TAX / [email protected]