This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Waardebepalingen

Waardebepalingen

"Analyseren op basis van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen vanuit de markt het risicoprofiel."

Wat is uw onderneming eigenlijk waard? En hoe bepaalt u de aankoopprijs van een bedrijf dat u wilt kopen? Het goed inschatten van de waarde van een onderneming is een van de meest complexe vraagstukken in de bedrijfseconomie. Het is een belangrijk onderwerp, want de financiële belangen zijn groot. U wilt natuurlijk niet te weinig ontvangen. Of te veel betalen. Een waardebepaling door een deskundige externe partij kan u daarbij helpen.
 

Factoren van waarde

Diverse factoren spelen een rol in de waardebepaling van een onderneming of onderdelen daarvan. Wij kijken altijd eerst aan de hand van feiten en cijfers naar de ontwikkeling die een bedrijf heeft doorgemaakt. Maar bij de waardebepaling ligt de nadruk op de actuele mogelijkheden en - meer nog - op de toekomstperspectieven. Uitgangspunt daarbij is een gedegen analyse van de sterke en zwakke punten van de onderneming. Ook brengen we de ontwikkelingen in de branche en de kansen en bedreigingen vanuit de markt zorgvuldig in kaart, evenals het risicoprofiel van de onderneming. Allemaal terreinen waarop de BDO-specialist thuis is.

Bij waardebepalingen is zorgvuldigheid een absolute voorwaarde. BDO Specialist Advisory Services werkt alleen op basis van glasheldere afspraken en zorgt altijd voor een uiterst nauwkeurige verslaglegging.
 

Kleine- en (middel)grote ondernemingen

De professionals van BDO hebben dergelijke opdrachten in de afgelopen jaren vaak uitgevoerd en kennis opgebouwd per branche en bedrijfsomvang. Onze waardebepalingen betreffen zowel kleine als (middel)grote ondernemingen.
 

Waardebepaling bij geschillen

Wat is de waarde van uw onderneming? Zelf heeft u daar natuurlijk wel een idee over, maar wat te doen als u over de waarde van uw onderneming in conflict raakt? Als een andere partij datgene wat u zorgvuldig heeft opgebouwd financieel heel anders waardeert dan u? Dan heeft u een geschil en is een onafhankelijke waardebepaling door een deskundige externe partij aan te bevelen.

De professionals van BDO Specialist Advisory Services hebben dergelijke opdrachten in de afgelopen jaren vaak uitgevoerd. Daarbij houden zij zich aan strikte gedragscodes. Komt het tot een arbitragezaak, dan zijn onze specialisten op de hoogte van de specifieke procedures en kunnen zij argumenten op juistheid en aanvaardbaarheid beoordelen.
 

SWOT- Analyse

Is sprake van een geschil, dan krijgen de partijen de gelegenheid om het eigen standpunt toe te lichten. BDO kan u daarbij adviseren, evenals bij uw reactie op het voorstel van de andere partij. In dat geval zijn onze professionals partijdeskundige, die u ook kunnen helpen bij het cijfermatig onderbouwen van uw argumenten. Daarbij spelen niet alleen resultaten in het verleden, maar ook de toekomstige mogelijkheden van uw onderneming een belangrijke rol. Om een juist beeld te schetsen, maken onze specialisten een uitgebreide analyse van uw onderneming door middel van een SWOT- analyse. Hiermee analyseren we op basis van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen vanuit de markt het risicoprofiel.
 

Meer weten?

Wilt u informatie over uw mogelijke waardebepaling? Stuur dan een e-mail naar Gerd Glaudemans of bel via (5999) 562-4606.