This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Organisatieverbetering

Organisatieverbetering

"Diensten om uw organisatie optimaal te laten presteren"

De interne organisatie bepaalt de complexiteit van uw bedrijf. Na verloop van tijd of na perioden van groei verlopen processen vaak niet meer optimaal. En dat brengt kosten met zicht mee. BDO Specialist Advisory Services analyseert uw procesinrichting en toetst deze aan de voor u vereiste criteria. Zo herkennen wij punten voor organisatieverbetering en werken wij met u aan een optimale processtructuur. Het resultaat: u bent beter in staat processen te beheersen, waardoor kostenbesparing mogelijk wordt. BDO levert verschillende diensten om uw organisatie optimaal te laten presteren.
 

(Administratieve) Organisatieverbetering

Groei brengt nieuwe activiteiten met zich mee. Nieuwe processen, nieuwe medewerkers en nieuwe taken. Het is dan goed om de bestaande processen tegen het licht te houden. Organisatieverbetering is bedoeld voor ondernemers die de risico’s in hun onderneming beter willen beheersen en hun kwaliteit willen verhogen. BDO Specialist Advisory Services analyseert op een gestructureerde en overzichtelijke wijze de risico’s die aan bestaande werkwijzen zijn verbonden. Samen met u en uw medewerkers brengen zij in kaart hoe de risico’s het beste kunnen worden beheerst. Op deze manier helpen zij bij het creëren van draagvlak voor verandering binnen uw organisatie.
 

Organisatiedoorlichting

Als ondernemer wilt u natuurlijk weten hoe uw onderneming er werkelijk voor staat en hoe het rendement kan worden verbeterd. Door onze adviseurs een organisatiedoorlichting te laten uitvoeren krijgt u op deze en andere bedrijfseconomische vragen antwoord. Dit is een uitstekende stap die u zal helpen bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen en het bepalen van verbeterpunten voor de toekomst.
 

Wat is goed compliance management?

  • Voldoen aan eigen waarden en normen en strategische doelen
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Verslaggeving
  • Evaluatie
     

Procesverbetering

Processen vormen het hart van uw organisatie. Zij bepalen de kwaliteit van uw producten en diensten. Daarom is het essentieel dat de processen goed zijn vastgelegd en dat u inzicht heeft in de werking van uw processen. Wij hebben ruime ervaring om processen in kaart te brengen en waar mogelijk deze te verbeteren.
 

Integratiemanagement

Samenwerking is een belangrijke bron voor het creëren van economische waarde. Om een prettig en succesvol samenwerkingsverband te kunnen realiseren, zijn strategische, organisatorische, culturele en persoonlijke overeenkomsten tussen partijen onontbeerlijk. BDO identificeert samen met u in een vroegtijdig stadium de overeenkomsten en verschillen, zodat u, waar nodig, tijdig maatregelen kunt treffen.
 

Meer weten?

Wilt u informatie over mogelijke organisatieverbeteringen? Stuur dan een e-mail naar Gerd Glaudemans of bel via (5999) 562-4606.