This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Financiering

Financiering

"Vermogen om te ondernemen"

Veel ondernemingen zijn op een bank aangewezen als het gaat om het invullen van hun financieringsbehoefte. Helaas blijkt dat middelgrote en kleinere ondernemingen vaak moeite hebben om aan bankkredieten te komen. Dit heeft niet alleen invloed op de kostenstructuur en de winstgevendheid, maar vaak ook op de groeicapaciteit van de onderneming. De specialisten van BDO Specialist Advisory Services kunnen samen met u maatregelen nemen die kunnen leiden tot een goedkopere en/of ruimere financieringsstructuur.
 

Begeleiding bij het verkrijgen van financiering

Een ondernemer moet goed beslagen ten ijs komen om zijn ondernemingsplannen tegen de meest optimale condities gefinancierd te krijgen. Een bank zal de kredietwaardigheid van een onderneming zo precies mogelijk proberen in te schatten. Als ondernemer moet u dus een grote hoeveelheid gegevens aanleveren zoals een businessplan en financiële doorrekeningen (een balans-, exploitatie- en liquiditeitsprognose).

BDO Specialist Advisory Services adviseert over financieringsvraagstukken in situaties van groei (groeifinanciering) en zwaar weer (turnaround financiering). Denk hierbij aan het vroegtijdig vaststellen van de financieringsbehoefte, het opstellen van een financieringsmemorandum voor de bank en de begeleiding bij het verkrijgen van de financiering.
 

Optimaliseren van uw bestaande financiering

Kredietovereenkomsten zijn vaak lang geleden aangegaan en in de tussentijd nooit aangepast aan de actuele situatie of rentestanden. De voorwaarden waarop een financiering is verkregen, zijn daarom vaak gebaseerd op bedrijfsresultaten en prognoses uit het verleden. Daarom is het goed om bestaande financieringen regelmatig te heroverwegen en te optimaliseren. Het kan u zomaar veel kosten besparen. Onze adviseurs helpen u graag te kijken naar uw mogelijkheden.
 

Meer weten?

Wilt u informatie over onze huidige of toekomstige projecten? Stuur dan een e-mail naar Gerd Glaudemans of bel via (5999) 562-4606.