• Opvolging en noodopvolging

Opvolging en noodopvolging

Continuïteit voor uw familiebedrijf garanderen

Opvolging en noodopvolging zijn van vitaal belang voor de continuïteit van een familiebedrijf. De overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie is voor de meeste ondernemers een eenmalige gebeurtenis die extra aandacht nodig heeft. Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit, in samenwerking met BDO, heeft uitgewezen dat 70% van de familiebedrijven een generatiewisseling niet overleeft.

Onderzoek toont eveneens aan dat veel ondernemers niet of onvoldoende voorbereid zijn op noodscenario’s zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken en echtscheidingen. Dat brengt substantiële risico’s met zich mee voor de continuïteit van hun onderneming, zeker bij bedrijven die sterk afhankelijk zijn van hun DGA.

Belangen in balans

Dankzij onze jarenlange ervaring met bedrijfsopvolgingstrajecten en onze betrokkenheid bij diverse onderzoeken, kunnen wij u bij BDO tijdig voorbereiden op uw bedrijfsopvolging. Onze specialisten hebben onder meer volop kennis van bijkomende juridische zaken, bijvoorbeeld van de fiscaal interessante Bedrijfsopvolgingsregeling. Maar ook andere aspecten spelen specifiek bij familiebedrijven een belangrijke rol.

Cruciaal is dat u steeds zowel uw bedrijfs- als familiebelangen weegt. Zo waarborgt u niet alleen de continuïteit van uw bedrijf, maar ook de harmonie in de familie. Onze oplossingen komen altijd aan beide belangen tegemoet.

Onze aanpak

Schakelt u ons in voor uw (nood)opvolging, dan spreken we eerst met alle stakeholders over de opvolging in eigendom, zeggenschap en/of leiding. Einddoel is een transparant opvolgingsproces volgens een helder stappenplan. Wij helpen u onder meer met de volgende zaken.

  • Financiële planning: wanneer en hoe kan ik met mijn bedrijf stoppen c.q. het eigendom overdragen?
  • Waardering: wat is een objectieve waarde en prijs voor mijn bedrijf?
  • Bepalen geschiktheid opvolgers: uitvoeren van assessments om potentieel en toekomstige rol in de leiding te bepalen van familieleden en niet familieleden.
  • Begeleiding bij rolverandering van de overdragende ondernemer.
  • Formuleren van een eigendomsstrategie: wie mag wanneer en onder welke voorwaarden eigenaar worden?
  • Ontwikkelen van een governance- c.q. besturingsstructuur voor bedrijf en familie.
  • Formuleren van een eigenaarsstrategie c.q. bedrijfsstrategie.
  • Opstellen van een noodopvolgingsplan: wat zijn de afspraken ten aanzien van eigendom, zeggenschap en leiding als één van de OASE-noodscenario’s zich voordoet (overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken en echtscheiding)?

Contact

Zoekt u een professionele partij om vrijblijvend mee te sparren over de bedrijfsopvolging of noodopvolging binnen uw familiebedrijf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.