This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Van Eenmanszaak naar B.V.

12 oktober 2017

U bent gestart in een eenmanszaak, eventueel gevolgd door een man-vrouw firma en het wordt nu gelet op uw fiscaal resultaat tijd om het bedrijf in een B.V. in te brengen en om u en uw partner op de loonlijst van de B.V. te zetten. Wat zijn de gevolgen? Als juridisch voordeel van de B.V. wordt vaak de aansprakelijkheidskwestie genoemd. In de eenmanszaak bent u aansprakelijk met uw gehele vermogen, dus ook uw privé vermogen. In de B.V. biedt uw privé vermogen in beginsel geen verhaal voor zakelijke schuldeisers. 
Dit is anders wanneer uw bank krediet aan de B.V. heeft verstrekt en u heeft verzocht om mee te tekenen. Met dit meetekenen is er voor de bank ook op uw privé vermogen verhaal mogelijk, indien het met uw bedrijf mis gaat. Het is onder omstandigheden ook mogelijk directeur(en) voor belastingschulden, zoals loonbelasting en winstbelasting, aan te spreken. Het resultaat van het bedrijf (eenmanszaak/Vof) wordt belast met inkomstenbelasting tot een maximum van 50+%. De winst van een B.V. wordt belast met winstbelasting naar een tarief van maximaal 22%. Gelet op deze percentages lijkt de keuze om tot een B.V. over te gaan simpel, ware het niet dat ook nog rekening met een latente inkomstenbelastingclaim op de winstreserves dient te worden gehouden. De waardering van deze belastingclaim is van vele factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld van de termijn wanneer u denkt uw aandelen te verkopen. De B.V. biedt de mogelijkheid om zowel voor u als uw partner een pensioen op te bouwen. De pensioendotatie vormt dan een aftrekpost op het door de B.V. behaalde resultaat. Dit kan behoorlijk oplopen. 

Daarnaast kan de B.V. belastingvrij de ziektekosten van u en uw gezin vergoeden en kan een bedrijfsauto ter beschikking worden gesteld. Tevens zijn er mogelijkheden in de sfeer van kostenvergoedingen. De vraag is wat het omslagpunt in het winstniveau is om op een B.V. over te gaan. Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Met name hangt dit af van uw bestedingsniveau. Wanneer u immers alle winst consumeert door loonbetalingen van de B.V. aan u, is de B.V. niet voor u geschikt. De B.V. moet als ware een spaarpot voor u gaan vormen. Indien alle mogelijke voordelen van de B.V. optimaal worden benut (met name de pensioenopbouw), kunt u al bij een relatief bescheiden winstniveau van ca. ANG 80.000 à ANG 100.000 over een B.V. gaan nadenken. De omzetting van een eenmanszaak of een firma in een B.V. kan geruisloos geschieden. In beginsel dient u bij de inbreng van uw zaak in een B.V. met de belastingdienst af te rekenen over de stille reserves en goodwill. Die afrekening kan echter worden voorkomen indien van de faciliteit geruisloze inbreng gebruik wordt gemaakt. Teneinde fiscaal onplezierige verrassingen te voorkomen verdient het aanbeveling om u in deze kwesties deskundig te laten voorlichten.

De auteur is verbonden aan BDO TAX / 
[email protected]