Artikel:

Geen boete wegens te late indiening van de aangifte winstbelasting

21 juni 2017

Hoe vaak komt het niet voor dat de post van de Belastingdienst helemaal niet of te laat wordt bezorgd.

In de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao d.d. 29 november 2016, CUR201500265, 201500192, 201500195 is hierover met betrekking tot de boete het volgende beslist.

Belanghebbende betwist dat aan haar een aangiftebiljet is uitgereikt. Het Gerecht beslist dat, als de Inspecteur niet aannemelijk kan maken, dat aan Belanghebbende wel een aangiftebiljet is uitgereikt, de boete dient te vervallen.

Immers Belanghebbende was niet gehouden om aangifte te doen, zodat zij niet in verzuim is geweest door niet (tijdig) aangifte te doen.

Conclusie
De boete wegens te late indiening dient te vervallen als Belanghebbende zich verweert met het feit dat de Inspecteur geen aangifte winstbelasting heeft uitgereikt. De Inspecteur kan namelijk niet, zolang er geen digitale aangifte verwerking is, aannemelijk maken dat er een aangifte is uitgereikt.

De auteur is verbonden aan BDO TAX / meij@bdotax.cw