Artikel:

Tax Alert

03 juli 2018

Jasper Muns , Tax Partner |

Op 28 juni 2018 is de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes door de Staten aangenomen. Deze landsverordening volgt op de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om te voorkomen dat Curaçao als jurisdictie op de zwarte lijst komt te staan. De Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes zal inwerkingtreden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018.  Hieronder zullen we in hoofdlijnen de significante wetswijzigingen als gevolg van de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes kort beschrijven. In volgende edities zullen we dieper ingaan op onderstaande en overige wijzigingen.

E-zone:

 • De E-zone wordt per 1 juli 2018 beperkt tot een goederenhandelszone op basis waarvan goederen vrij van invoerrechten en omzetbelasting kunnen worden opgeslagen en verwerkt en het land weer kunnen verlaten.
 • Het verlaagde winstbelastingtarief van 2% gaat gelden voor de gehele omzet van een E-zone vennootschap, ongeacht welk deel van de winst afkomstig is van uit op het buitenland gerichte activiteiten.
 • De E-zone vennootschap zal een reële aanwezigheid, passend bij de aard en omvang van de activiteiten, dienen te hebben.
 • Voor bestaande vennootschappen met de E-zone status geldt een overgangsregeling tot en met 31 december 2018.

Exportregeling:

 • Exportregeling vervalt per 1 juli 2018, maar het begrip buitenlandse winst is aangevuld. Het gevolg hiervan is dat winst behaald met de activiteiten voorheen verricht onder de exportregeling nu ook hieronder vallen. Deze winst, die is ontstaan in het buitenland, wordt vrijgesteld.
 • Voornoemde aanvulling is niet van toepassing op inkomsten die genoten worden met het exploiteren van intellectueel eigendom (lees: IP-inkomsten). Indien de vennootschap gebruik maakte van de exportregeling voor voornoemde inkomsten, zullen deze inkomsten per 1 juli 2018 worden belast tegen het reguliere winstbelastingtarief van 22%.
 • Voor bestaande vennootschappen die de exportregeling toepassen geldt een overgangsregeling tot en met 31 december 2018, met uitzondering van bovengenoemde IP-inkomsten.

Vrijgestelde Vennootschap:

 • De definitie Vrijgestelde Vennootschap wordt vervangen door Curaçaose Beleggingsinstelling.
 • De winst van de Curaçaose Beleggingsinstelling wordt belast tegen een winstbelastingtarief van 0%.
 • De Curaçaose Beleggingsinstelling zal een reële aanwezigheid, passend bij de aard en omvang van de activiteiten, dienen te hebben.
 • Betreffende IP-inkomsten is een onderscheid gemaakt. Slechts kwalificerende IP-inkomsten komen in aanmerking voor een winstbelastingtarief van 0%.
 • Onder Kwalificerende IP-inkomsten wordt verstaan inkomsten uit immateriële activa die door de belastingplichtige op Curaçao zelf worden ontwikkeld.
 • Voor zover het gaat om niet-kwalificerende IP-inkomsten wordt de winst per 1 juli 2018 belast tegen het reguliere winstbelastingtarief van 22%.
 • De Curaçaose Beleggingsinstelling wordt aangifteplichtig voor de winstbelasting per 1 juli 2018, maar hoogstwaarschijnlijk zal pas vanaf het jaar 2019 aangifte winstbelasting dienen te worden gedaan.
 • Voor bestaande Vrijgestelde Vennootschappen geldt een overgangsregeling tot en met 31 december 2018, met uitzondering van niet-kwalificerende IP inkomsten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen met de volgende personen.

Enrico van der Meij, meij@bdotax.cw    
Jasper Muns, muns@bdotax.cw
Donna O’Niel, oniel@bdotax.cw
Johnathan Montesant, montesant@bdotax.cw