This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Aangifteplicht Onroerendezaakbelasting
Artikel:

Aangifteplicht Onroerendezaakbelasting

27 februari 2020

Per 1 september 2019 is de Landsverordening onroerendzaakbelasting 2014 (hierna: “OZB”) gewijzigd. Samengevat schrijft deze nieuwe aangepaste wetgeving voor dat indien een belastingplichtige over de jaren 2014 t/m 2018 geen aanslag OZB opgelegd heeft gekregen voor een onroerend goed waarvan hij/zij eigenaar van is, of waarover hij/zij middels een beperkt recht gebruik van het onroerend goed kan maken, of indien de waarde van het onroerende goed is gewijzigd in bepaalde mate, dient de betreffende belastingplichtige vóór 1 maart 2020 gemeld te worden aan de Inspectie door middel van het indienen van een aangifte.

De aangifte kan worden gedaan middels een brief gericht aan de Inspecteur der Belastingen, afdeling onroerendezaakbelasting, waarin tenminste staat vermeld:

  • de naam van de belastingplichtige;
  • het adres van de belastingplichtige;
  • het crib-nummer van de belastingplichtige;
  • de datum van verkrijging van de onroerende zaak;
  • het adres van de onroerende zaak;
  • krachtens welk recht er wordt genoten van de onroerende zaak; en
  • er dient een indicatie te worden gegeven van de waarde van de onroerende zaak.

De aangifte (lees: brief) kan worden afgeleverd bij de Inspectie der Belastingen aan het World Trade Center Curaçao te Piscaderaweg of kan per e-mail worden gestuurd naar [email protected]

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met ons via [email protected] of telefonisch op +5999 4621200.